Workshop om Big Data, 24. februar 2015

SINTEF i samarbeid med Forskningsrådet har den glede å invitere deg til en workshop om Big Data, den 24. februar, kl. 10-14, hos SINTEF i Forskningsveien 1, Oslo. Workshopen er gratis, og vi serverer en enkel lunsj!

Formålet med workshopen er å samle norske interessenter og aktører på Big Data både innen industri, forvaltning, forskning og teknologi, presentere oss for hverandre, diskutere problemstillinger, og ikke minst få på dagsorden den europeiske Big Data Value-satsingen og hvordan Norge kan dra nytte av denne.

Presentasjonene finner dere her: http://www.sintef.no/arrangementer/workshop-om-big-data/