Seminar om Big Data, 18. september 2015

SINTEF og Forskningsrådet arrangerrte et seminar på temaet Big Data som en oppfølging av det workshopen vi hadde 24. februar.

Dette seminaret var todelt, der første del la vekt på å presentere bredden av Big Data aktiviteter som foregår. Den andre delen omhandlet Horizon 2020 programmet i EU og hva som kommer av utlysninger til forsknings- og innovasjonsprosjekter innen Big Data fr aog med 2016.

 • Dato:     18. september, 2015
 • Tid:        kl. 10-14
 • Sted:     SINTEF, Forskningsveien 1, Gaustad, Oslo

 Presentasjonene fra seminaret finner dere her:

 1. Big Data in a GeoSpatial context, v/ Tor Dokken, SINTEF
 2. Norwegian State of Estate: A Reporting Service for the State-Owned Properties in Norway, v/Ivar Østhassel, Statsbygg
 3. Automated storytelling with data: From business journalism and design to automated storytelling with data, v/Øystein Krogsrud, Claylab
 4. Mobile (big) data use case, v/ Thomas Couronne, Telenor
 5. DataGraft: Data-as-a-Service for Open Data, v/Titi Roman, SINTEF
 6. Offentlig målbilde for informasjonsforvaltning og –utveksling, v/David Norheim, Brønnøysund Registerne
 7. Introduksjon til H2020, v/Kim Davis, Forskningsrådet
 8. Big Data Value PPP og hva skjer i Europa v/Arne J. Berre, SINTEF