Big Data seminar, SINTEF i Oslo, 28. april 2016

Vi inviterer til et nytt Big Data seminar som en oppfølging av seminarene vi avholdt i 2015.

Seminaret er gratis, og vi server en enkel lunsj ca. kl 12!

Dato:     28. april, 2016
Tid:        kl. 10-14
Sted:     SINTEF, Forskningsveien 1, Gaustad, Oslo

Påmelding her: http://goo.gl/forms/kBnpc106fb

Seminaret vil som tidligere være todelt:

 1. En bolk der inviterte foredragsholdere presenterer sine aktiviteter, og hvor vi også legger opp til dialog / diskusjon i plenum
  1. Engineering applications (CAx/PLM) and Big Data – Simulation Data Management; Kjell Bengtsson, Jotne
  2. Digitalisering og Smartgrid i Energisektoren, Grete Coldevin, The Norwegian Smartgrid Centre
  3. Fysisk aktivitet og big data, Olov Belander, Helsedirektorat
  4. Mobildata og lokasjonsanalyser i Norge, Johannes Bjelland, Telenor
  5. DataGraft – Flexible management and sharing of data and transformation, Titi Roman, SINTEF
 2. En mindre bolk med informasjon om hva som er av muligheter for forsknings- og innovasjonsprosjekter
  1. Horizon 2020 og Forskningsrådets satsing på Big Data, Arne Berre, SINTEF
  2. Guide to ICT-related activities in H2020, Henning Maagrerud, Forskningsrådet
  3. Diskusjon og oppsummering, alle

Velkommen til SINTEF torsdag 28. april